Skip links

De geschiedenis van Hotel de wereld

Hotel de Wereld kent een rijke geschiedenis. De eerste geschriften maakten in 1669 al melding van het toenmalige logement ‘De Waerelt’ dat vooral dienst deed als pleisterplaats voor iedere reiziger die oostwaarts trok en later als stopplaats van de stoomtrein tussen Utrecht en Arnhem. Een deftig hotel waar voorname gasten van de Universiteit van Wageningen graag verbleven.

Dat veranderde in 1945. Sindsdien staat Hotel de Wereld bekend als de plaats waar de capitulatie van de Duitse bezetter een feit werd. Hotel de Wereld genoot de voorkeur van de Canadese generaal Foulkes als onderhandelingsplek, vanwege zijn ligging aan het toenmalige front, de afwezigheid van burgers vanwege evacuatie en de het metaforische karakter van de naam ‘De Wereld’.

Op 5 mei 1945 trof Foulkes de Duitse kolonel-generaal Blaskowitz in de huidige ‘Grote Capitulatiezaal’ om te onderhandelen over de overgave, waarbij ook Prins Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig was. De Duitsers bleken bereid te capituleren en daarmee werd Hotel de Wereld Wageningen in 1945 een monument van vrede en vrijheid.

GESCHIEDENIS

Hotel De Wereld Wageningen ná 1945

Na de Tweede Wereldoorlog raakte het hotel langzaam maar zeker in verval tot het inmiddels verwaarloosde en gehavende gebouw in 1975 grondig werd gerestaureerd en in gebruik genomen als kantoor- en activiteitenruimte door de universiteit. In 2004 is het pand opnieuw gerestaureerd, waarbij de oude glorie hersteld werd en het pand weer in gebruik werd genomen als horecagelegenheid: Hotel de Wereld en Restaurant O Mundo zoals we dat vandaag de dag kennen.